TUNIX en Parcival slaan de handen ineen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van Crisis management. Vanaf 1 december breidt Parcival haar portfolio op het gebied van Crisismanagement uit met de Digital Security diensten van TUNIX, waar onder consultancy, ISO27001 begeleiding en periferie beveiligingsoplossingen. Daarnaast zal Parcival de Security Awareness training van TUNIX opnemen in haar portfolio.
Datalekken, ransomware, hacking, virussen, fraude en identiteitsdiefstal; organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met crisissituaties op het gebied van digital security, informatiebeveiliging en cybercrime. Security Awareness bij management en medewerkers is een essentiële eerste stap. Het effectief afvangen van de crisis zowel op technisch- als op organisatorisch niveau is essentiële opvolging.
Ronald Pikkert, directeur van TUNIX reageerde “In het kader van onze dienstverlening speelt Business Continuity voor zowel onze diensten, als de diensten van onze klanten een belangrijke rol. Bij de technische inrichting van BC-oplossingen die TUNIX verzorgt, speelt altijd een belangrijk stuk organisatorische ontwikkeling waar we met onze nieuwe samenwerking met Parcival, een professionele invulling aan kunnen geven. Wij zijn erg enthousiast over de expertise en de betrokkenheid die we met Parcival hebben aangeboord.”
 
De eerste Security Awareness trainingen zullen nog dit jaar plaatsvinden. Kijk voor meer informatie over TUNIX op: http://www.tunix.nl
Parcival heeft al een heel compleet aanbod van trainingen op het gebied van crisismanagement. Met de uitbreiding van  het portfolio met de Security Awareness trainingen wordt nog meer focus gelegd op het voorkómen van crisissituaties.  Kijk voor meer informatie over het complete trainingsaanbod op: http://www.parcivalcrisis.com