Duurzaam, betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij TUNIX nemen wij onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving, de maatschappij en het milieu.

Zo streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk én die van onze klanten sterk te verminderen en bouwen we samen met maatschappelijke organisaties aan de toekomst van Nederland. 

Energie besparen

De belangrijkste bijdrage aan het milieu leveren wij door middel van onze eigen energiebesparende oplossingen en geïntegreerde server- en softwareoplossingen. Zo helpen we ondernemingen om hun efficiëntie te verbeteren en het gebruik van papier en elektriciteit te verminderen.

Bovendien zijn veel van onze servers gevirtualiseerd, waardoor het gebruik van het aantal fysieke apparaten daalt. Hierdoor worden minder energie en grondstoffen verbruikt voor de fabricage en distributie van servers. Ook is er minder elektriciteit nodig om ze te laten werken.

Volledig elektrisch wagenpark

Om het milieu te sparen heeft TUNIX tevens gekozen voor een volledig elektrisch wagenpark.

De CO2 uitstoot van benzine en diesel auto’s draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. Door elektrisch te rijden willen wij de CO2 uitstoot beperken.

Goede doelen en donaties

Bij TUNIX hebben wij een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze omgeving.

Elk jaar doneren wij aan een goed doel en geven wij een bijdrage aan een milieuorganisatie. Voor dit jaar hebben wij gekozen voor en donatie aan de Hartstichting.

IMC Weekendschool

IMC Weekendschool geeft aanvullend onderwijs aan jongeren tussen tien en veertien jaar uit sociaal economische achterstandswijken. IMC Weekendschool wil haar leerlingen een breed beeld van de wereld laten zien en bovendien bijdragen aan een allround character education.

TUNIX ondersteunt de IMC Weekendschool door een aantal collegedagen te verzorgen. Ook bieden wij de Weekendschool ondersteuning middels een financiële bijdrage.