Missie

TUNIX streeft ernaar om voor haar klanten een full service organisatie te zijn op het gebied van netwerk security. Zij doet dit met een open houding waarmee we dichtbij de klant staan en in goed overleg het spanningsveld tussen security en functionaliteit kunnen slechten.
De TUNIX aanpak is grondig maar altijd persoonlijk, technisch hoogwaardig maar met begrip voor de klantsituatie.
Voor haar medewerkers streeft TUNIX ernaar een uitdagende werkomgeving te bieden waarin het werken aan state of the art technology en nauwe samenwerking met onze klanten een constante mentale uitdaging biedt.