Managed Logging and Monitoring

Computer Netwerk beveiligingsfaciliteiten zoals firewalls, routers, anti-virus oplossingen en filters in WIFI access points, produceren grote hoeveelheden logging. Met een SIEM (Security Information and Event Management) kunt u deze logging analyseren en correleren; Logging and Monitoring.

Wilt u weten wat TUNIX voor u kan betekenen op het gebied van managed Logging and Monitoring? Neem dan contact met ons op.