De afgelopen dagen stonden in het teken van onze jaarlijkse ISO27001 audit waarin alle processen die te maken hebben met de ontwikkeling, uitrol, beheer en de bewaking van ons product TUNIX/Authenticatieservice 2FA weer grondig zijn doorgelicht. We zijn blij met het resultaat: glansrijk door naar weer een jaar opereren onder ISO27001!