Op uitnodiging van de Genium Group was TUNIX aanwezig op het Health Valley Event 2015 dat op 18 maart jl. plaatsvond in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen. Op het Health Valley Event werd volop aandacht geschonken aan de rol van de zorg bij innovaties in de praktijk. Hoe kunnen gezamenlijk deze innovaties opgepakt en doorgezet worden? En waar liggen de mogelijkheden om hierin te accelereren?

TUNIX & Innovaties

Een verband tussen TUNIX en innovaties binnen de zorg, lijkt er in eerste instantie niet direct te zijn. Echter, innovaties binnen de zorg kennen een aantal - voor TUNIX - relevante aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid waardevolle (persoons)gegevens waarmee gewerkt wordt en de waarde van het intellectuele eigendom.

Met de idee├źn en de praktische uitwerkingen daarvan, moet immers zorgvuldig en bewust door medewerkers omgegaan worden. En de infrastructuur en media waarin dit alles vastligt moet adequaat beschermd zijn. Oftewel information security en security awareness zijn een must.

Uit de gesprekken die wij tijdens het Health Valley Event met bezoekers hebben gehad, werd dit keer op keer bevestigd. Reden te meer om hieraan in de toekomst aandacht te blijven schenken.