DigID Impact Analyse

Het ICT-beveiligingsassessment-DigiD is een jaarlijks uit te voeren onderzoek, dat de overheid verplicht stelt aan alle organisaties, die DigiD gebruiken om applicaties via Internet te ontsluiten. Het is een serieuze aanzet om te komen tot een aanzienlijke en structurele verbetering van de ICT-beveiliging van overheden en andere DigiD gebruikende organisaties, om zo de veiligheid en privacy van burgers beter te kunnen garanderen.

Heeft u een bestaande DigiD-aansluiting die de jaarlijkse audit moet ondergaan? Bent u voornemens om een nieuwe DigiD-aansluiting te implementeren? TUNIX biedt diensten aan op het gebied van adviseren over en ondersteunen van nieuwe/bestaande DigiD-aansluitingen. Om bijvoorbeeld de impact van het assessment op uw organisatie en (ICT-)infrastructuur optimaal te kunnen vaststellen, hebben wij de DigiD Impact Analyse ontwikkeld. Die sluit perfect aan op deze materie en biedt u in een kort tijdsbestek een helder inzicht in de door uw organisatie te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde normen. Het uitvoeren/begeleiden van de verplichte penetratietest kunnen wij eveneens voor u verzorgen.

Nadat uw organisatie heeft vastgesteld dat de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om aan de norm te voldoen, kan u de toetsing (IT-audit) laten doen door een van onze Register EDP-auditors. Deze auditors beschikken over de benodigde kennis en ervaring voor dergelijke onderzoeken.

Wilt u weten wat TUNIX voor u kan betekenen op het gebied van DigiD beveiliging? Neem dan contact met ons op. TUNIX kan de impact van deze audit voor u inzichtelijk maken (DigiD Impact Analyse) maar TUNIX kan die ook volledig voor u uitvoeren.

DigID Audit

Het ICT-beveiligingsassessment-DigiD is een jaarlijks uit te voeren onderzoek, dat de overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK) verplicht stelt aan alle organisaties, die DigiD gebruiken om applicaties via Internet te ontsluiten.
Het is een serieuze aanzet om te komen tot een aanzienlijke en structurele verbetering van de ICT-beveiliging van overheden en andere DigiD gebruikende organisaties, om zo de veiligheid en privacy van burgers beter te kunnen garanderen. TUNIX kan de impact van deze audit voor u inzichtelijk maken, middels een DigID Audit, maar TUNIX kan de audit ook volledig voor uit uitvoeren.

Wilt u ook via een DigID Audit aantonen dat u aan de gestelde normen voldoet? Neem dan contact met ons op.