Operating Systems bieden steeds meer ondersteuning voor het configureren van een complexe opzet. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om netwerken te configureren met beperkte kennis van de onderliggende techniek. In een hybride omgeving kan dit tot situatie leiden waarin de beschikbare tooling niet toereikend is voor een correcte diagnose. TUNIX heeft platform-onafhankelijke netwerkspecialisatie en heeft kennis van de tools waarmee de diagnose in dergelijke situaties succesvol kan worden afgerond.