024-3455000 info@tunix.nl

Download TUNIX/KeyApp

De iOS versie van de TUNIX/KeyApp downloadt u hier bij Apple iTunes, de Engelstalige handleiding vindt u hier

De Android versie van de TUNIX/KeyApp downloadt u hier bij Google Play, de Engelstalige handleiding vindt u hier

Windows-Mobile versie van de TUNIX/KeyApp downloadt u hier bij de Microsoft Store, de Engelstalige handleiding vindt u hier

Gebruikers van de TUNIX/Authenticatie Service, die een storing ervaren, kunnen middels onderstaand formulier een issue kenbaar maken.

Bekijk voordat u het formulier invult of deze punten wellicht oorzaak kunnen zijn van uw probleem.

Uw naam

Bedrijfsnaam

Uw emailadres

Uw telefoonnummer

Omschrijving issue
Er is een issue geconstateerd met de TUNIX/Authenticatie Service, wij zijn bezig dit op te lossen

Er is reeds een issue gemeld, wij hebben dit in behandeling

Er zijn geen bekende storingen aan de TUNIX/Authenticatie Service