024-3455000 info@tunix.nl

Privacy Impact Assessment

Het Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument voor organisaties om privacyrisico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. De PIA-methode is door de beroepsorganisatie van IT-auditors gepubliceerd en is verankerd in de nieuwe (toekomstige) Europese Privacy-verordening.

Voor het meewegen van privacybelangen in de besluitvorming over de ontwikkeling van producten of diensten is het van groot belang dat dit in een vroegtijdig stadium gebeurt. Als de risico’s voor inbreuken op de privacy pas worden onderkend als de ontwikkeling van het product of de dienst al in een vergevorderd stadium verkeert, is de kans immers groot dat noodzakelijke aanpassingen zeer tijdrovend en kostbaar zijn.

De PIA stimuleert organisaties om proactief na te denken over vragen als: Wat is de impact van het beoogde project op de privacy van de betrokkenen? Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie? Is een aanpak die minder gevolgen heeft voor de privacy ook mogelijk, gegeven de doelstellingen van het project? Na het uitvoeren van de PIA is de verantwoordelijke in staat om gerichte vervolgacties uit te zetten.

Wilt u meer weten over het Privacy Impact Assessment? Neem dan contact met ons op.