024-3455000 info@tunix.nl

DigID Impact Analyse

Het ICT-beveiligingsassessment-DigiD is een jaarlijks uit te voeren onderzoek, dat de overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK) verplicht stelt aan alle organisaties, die DigiD gebruiken om applicaties via Internet te ontsluiten.

Het is een serieuze aanzet om te komen tot een aanzienlijke en structurele verbetering van de ICT-beveiliging van overheden en andere DigiD gebruikende organisaties, om zo de veiligheid en privacy van burgers beter te kunnen garanderen.

Om de impact van het assessment op uw organisatie en (ICT-)infrastructuur optimaal te kunnen vaststellen, hebben wij de DigiD Impact Analyse ontwikkeld. Die sluit perfect aan op deze materie en biedt u in een kort tijdsbestek een helder inzicht in de door uw organisatie te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde normen.

Naast het inzichtelijk maken van de impact, kan TUNIX ook de audit volledig voor u uitvoeren.

Wilt u ook inzicht krijgen in de maatregelen die u moet nemen om aan de normen te voldoen? Neem dan contact met ons op. TUNIX kan de impact van deze audit voor u inzichtelijk maken (DigiD Impact Analyse) maar TUNIX kan die ook volledig voor uit uitvoeren.