024-3455000 info@tunix.nl

DigID Audit

Het ICT-beveiligingsassessment-DigiD is een jaarlijks uit te voeren onderzoek, dat de overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK) verplicht stelt aan alle organisaties, die DigiD gebruiken om applicaties via Internet te ontsluiten.

Het is een serieuze aanzet om te komen tot een aanzienlijke en structurele verbetering van de ICT-beveiliging van overheden en andere DigiD gebruikende organisaties, om zo de veiligheid en privacy van burgers beter te kunnen garanderen. TUNIX kan de impact van deze audit voor u inzichtelijk maken, middels een DigID Audit, maar TUNIX kan de audit ook volledig voor uit uitvoeren.

Wilt u ook via een DigID Audit aantonen dat u aan de gestelde normen voldoet? Neem dan contact met ons op.